Organisatie

Bestuur

Het bestuur van Sportvereniging Abbenes bestaat uit:

Voorzitter
Michel Dalemans
E-mail

Secretaris
Jacolien Dalemans
E-mail

Penningmeester
Sylvia Koster
E-mail

Penningmeester
Loet de Ruijter
E-mail


 

Coördinator Voetbal
Jeremy van den Berg
E-mail
Rob_Jansen

Coördinator Voetbal
Rob Jansen
E-mail
Bart Verdel

Coördinator Darts
Bart Verdel
E-mail

Coördinator Darts
Theo Wilde
E-mail

Coördinator Tennis
Mieke Smits
E-mail

Coördinator Tennis
Susanne de Koning
E-mailCommissies

Sport Vereniging Abbenes heeft een aantal commissies die ieder jaar verschillende taken voor haar rekening neemt. Hierbij een kort overzicht van de leden en werkzaamheden.

Parkbeheer

Marcel Dijkstra

  • Onderhoud park (voetbalveld, tennisbanen, accommodatie, tuin, materialen)
Kantinecommissie

Hans Bezemer

Inkoop:
Hans Bezemer

  • Inkoop en voorraadbeheer
  • Verkoop (incl. administratie van de kas)
  • Contactpunt kantinedienst en indeling kantinedienst
Open Toernooi commissie

Michel Dalemans
Jacolien Dalemans

De Open Toernooicommissie verzorgt het jaarlijks gehouden Open Toernooi. Dit toernooi is over het algemeen een van de eerste toernooien in de regio na de KNLTB competitie. De commissie verzorgt alles wat met het toernooi te maken heeft: inschrijvingen, speciale toernooisponsoren, entertainment, toernooiboekje, etc..

 


Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, pesten en of seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten.

De vertrouwenscontactpersoon zal ervoor zorgen dat indien nodig, er wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener. Daarnaast adviseert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op wangedrag, pesten en of misbruik zoveel mogelijk te verkleinen. De taken van een vertrouwenscontactpersoon liggen vooral op procedureel adviserend vlak.

Een aantal voorbeelden van taken zijn:
– Eerste opvang/aanspreekpunt
– Doorverwijzen
– Preventieactiviteiten

Vertrouwenscontactpersonen SVA:

Rick Krenn (E-mail)

Chantal Weusthof – van der Luit (E-mail)

 

VOLG ONS!

ONZE SPONSOREN
© Sportvereniging Abbenes