Update: veranderingen sporten (m.i.v. 01-07)

12 juli 2020

Naast onderstaande wijzigingen gelden uiteraard nog steeds de algemene hygiëneregels. Voor de volledige instructies die gelden om verantwoord te sporten, kijk hier.

Voetbal – wat is er veranderd?

Sporters hoeven met ingang van 1 juli 2020 tijdens een trainings-/sportactiviteit op het voetbalveld geen 1,5 meter afstand te houden tot andere sporters.

Let op: voor/na een trainings-/sportactiviteit en op alle overige plaatsen op het sportpark geldt nog steeds wel dat 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden moet worden (behalve voor personen uit het eigen huishouden).

Einde voetbalseizoen

Inmiddels is het voetbalseizoen ten einde en zijn de velden gesloten voor onderhoud, maar tijdens de laatste training op 2 juli werd getraind onder de nieuwe maatregels. Dit bood meer vrijheid in trainingsvormen en zelfs de gelegenheid tot een afsluitend oefenpartijtje.

Het is nog te vroeg om op dit moment te stellen dat deze regels ook zullen gelden tijdens (de voorbereidingen op) het nieuwe seizoen, maar hier wordt je uiteraard over op de hoogte gesteld.


Tennis – wat is er veranderd?

Sporters hoeven met ingang van 1 juli 2020 tijdens een trainings-/sportactiviteit op de tennisbaan geen 1,5 meter afstand te houden tot andere sporters.

Let op: tijdens (baan)wissels en voor/na een trainings-/sportactiviteit en op alle overige plaatsen op het sportpark geldt nog steeds wel dat 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden moet worden (behalve voor personen uit het eigen huishouden).

Verder:

  • Met ingang van 1 juli 2020 mag een seniorlid ook spelen met iemand jonger dan 19 jaar, ongeacht of zij uit hetzelfde huishouden komen.
  • Per 1 juli 2020 zijn de scoreborden weer teruggeplaatst op de baan.
  • Met ingang van 1 juli 2020 mogen ook jeugdleden zonder toezicht vrij spelen (met reservering, zie onder).

Niét veranderd: baan reserveren

Om beter zicht te houden op wanneer bardienst en/of schoonmaak van de kantine nodig is, houden we het reserveren van een tennisbaan er tot nader bericht in. De procedure is ongewijzigd:

  • Reserveren kan minimaal 2 uur en maximaal 2 weken vóórdat je de baan op wil. Geef je reservering telefonisch of via WhatsApp door op het volgende telefoonnummer: 06 84 58 68 92.
  • Geef hierbij de dag en het gewenste tijdvak door en de voor- en achternaam van jou en de andere speler(s) (lid of introducé). Alle reserveringen worden bewaard om eventuele besmettingsmomenten terug te kunnen herleiden.
  • Je reservering is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen.
  • Indien je toch niet kunt spelen, annuleer dan zo spoedig mogelijk je reservering om het tijdvak vrij te houden voor anderen.

Darts – wat is er veranderd?

De darters hebben het langst moeten wachten om weer aan de slag te mogen, maar met ingang van 1 juli 2020 mag er ook weer gedart worden op donderdagavond!

Omdat het een binnenactiviteit betreft in de kantine, dienen darters 1,5 meter afstand te houden tot elkaar (behalve tot personen uit het eigen huishouden).

  • Bij deelname aan darts wordt je aanwezigheid geregistreerd op de laptop.
  • Neem je eigen darts mee en leen deze niet uit aan anderen.
  • Er mag gebruik worden gemaakt van de scoreborden. Bij het scorebord liggen desinfecterende middelen om het scorebord te reinigen.
© Sportvereniging Abbenes