Er mag weer gesport worden!

14 mei 2020

Dat is natuurlijk het beste nieuws dat je vandaag gaat krijgen, maar om op een gezonde en verantwoorde wijze te kunnen sporten zijn er wel voorwaarden aan verbonden. De afgelopen dagen zijn wij druk bezig geweest om alle richtlijnen vanuit overheid, NOC*NSF, KNVB, KNLTB en gemeente te verwerken in onze eigen instructies. De volledige instructies zijn HIER TE VINDEN. We willen graag benadrukken:

LEES DEZE LINK AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR!

Alleen als we ons gezamenlijk aan de instructies houden, kunnen we verantwoord sporten en dragen we ons steentje bij om terugdraaiing van de versoepeling te voorkomen.

Hieronder worden enkele praktische zaken kort uitgelegd, maar het is van belang dat je de verantwoordelijkheid neemt om de volledige instructies door te lezen (en je hier uiteraard aan houdt).

De situatie op het park

Het sportpark is alléén toegankelijk op het moment dat je een geplande of gereserveerde sportactiviteit hebt, op elk ander moment mag het sportpark nietbetreden worden. Binnen het sportpark mag alleen gesport worden op een van de volgende sportlocaties:

 • Voetbal: alléén het trainingsveld wordt gebruikt, het hoofdveld is niet toegankelijk.
 • Tennis: tennisbanen 1 t/m 4 mogen gebruikt worden, de oefenkooi is niet toegankelijk.

De kantine, kleedkamers, wc’s en het terras zijn gesloten/niet toegankelijk.

Kom bij voorkeur alleen (met eigen vervoer) naar de sportvereniging. Kom als sporter niet eerder dan 5 minuten voor jouw geplande (sport-/ trainings)activiteit aan en vertrek direct na de activiteit weer naar huis.

Voetbal

Voor voetbal zijn de toegestane activiteiten op dit moment beperkt tot trainingen onder toezicht van een trainer en/of toezichthouder. Vanwege de verplichte anderhalve meter afstand kunnen er nog geen wedstrijden worden gespeeld, ook niet tijdens de training.

 • De training voor leden van 13 jaar of ouder jaar is ingepland op donderdag tussen 19:30 en 21:00 uur.
 • Training voor kinderen van 0 t/m 12 jaar oud wordt gegeven op woensdag tussen 15:00 en 17:00 uur.

Het is verplicht je vóór je eerste deelname aan een trainingsactiviteit aan te melden via voetbal@svabbenes.nl of direct bij één van de voetbalcoördinatoren.

Zorg dat je in sportkleding aankomt, want de kleedkamers zijn gesloten. Ga vooraf thuis naar het toilet, de wc’s op het sportpark zijn niet geopend.

Erg belangrijk blijft altijd: HOUD 1,5 METER AFSTAND!

Hierbij nogmaals de link naar de volledige instructies.

Tennis

Voor tennis is er mogelijkheid om training te volgen onder toezicht van een trainer en/of toezichthouder. Training voor juniorleden is ingepland op maandag tussen 18:00 en 20:35 uur. Het is verplicht je/je kind vóór eerste deelname aan een trainingsactiviteit aan te melden via tennis@svabbenes.nl of via de groepsapp voor ouders/verzorgers.

Daarnaast is er met ingang van 13 mei voor senior leden van de tennis de mogelijkheid om vrij te spelen, zonder dat hier toezicht bij aanwezig is. Om dit mogelijk te maken is het verplicht om vooraf een baan te reserveren!

 • Tot tenminste 1 juni geldt dat er alléén enkelspel gespeeld mag worden, er is geen uitzondering voor dubbelspel.
 • Een senior-lid mag alleen met iemand jonger dan 19 jaar spelen, wanneer beiden uit hetzelfde gezin/huishouden komen.
 • Het blijft mogelijk om als senior-lid één introducé mee te nemen (op eigen risico/verantwoordelijkheid), hier zijn tot nader bericht géén kosten aan verbonden.

Hoe reserveer je een baan?

 • Reserveren kan minimaal 2 uur en maximaal 24 uur vóórdat je de baan op wil.
 • Een baan reserveren kan in tijdvakken van 30 minuten, met een maximum van 90 minuten. Hou je aan je gereserveerde tijd!
 • Geef je reservering telefonisch of via WhatsApp door op het volgende telefoonnummer: 06 84 58 68 92.
 • Geef hierbij de dag en het gewenste tijdvak door en de voor- en achternaam van jou en de andere speler (ander lid of introducé).
 • Let op: je reservering is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen. Zonder bevestiging is het niet toegestaan het sportpark te betreden.
 • Kun je toch niet spelen, geef dit dan snel door op hetzelfde telefoonnummer om je gereserveerde tijdvak vrij te maken voor anderen.

Neem ook onderstaande instructies in acht:

 • Zorg dat je in sportkleding aankomt, want de kleedkamers zijn gesloten. Ga vooraf thuis naar het toilet, de wc’s op het sportpark zijn niet toegankelijk.
 • De sleutelbos van het park moet je ophalen en terugbrengen bij Van Voorstlaan 17.
 • Afhangen op het fysieke afhangbord is niet nodig.
 • Neem je eigen gemarkeerde materialen (tennisracket, ballen, gevulde bidon, handdoek, etc.) mee naar de baan en leen deze niet uit aan anderen.
 • Raak materialen van anderen niet aan met je handen, maar schiet of speel deze zo veel mogelijk terug via voet of racket.
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de scoreborden op de baan, deze zijn tijdelijk verwijderd.

Hierbij nogmaals de link naar de volledige instructies.

Algemene hygiëne- en veiligheidsregels

Uiteraard dien je je ook te houden aan de richtlijnen van het RIVM, welke hieronder staan (ook terug te vinden in de volledige instructies).

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft
 • Pas als je/iemand in jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijf thuis als je/iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19)
  • Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
 • Indien je boven 70 jaar oud bent of tot een risicogroep behoort, dien je zelf het risico te analyseren of jij je op het sportpark kunt begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor onderling contact tussen kinderen tot en met 12 jaar)
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Vermijd het aanraken van je gezicht
 • Schud geen handen

Tot slot

Heb je vragen over de instructies of heb je problemen met het openen van de volledige instructies (die je hier kunt vinden)? Geef dit dan aan ons door via voorzitter@svabbenes.nl!

© Sportvereniging Abbenes