Corona-informatie voor bezoekende teams – UPDATE

17 september 2020

Onderstaande richtlijnen zijn opgesteld als onderdeel van de coronamaatregelen die gelden op het complex van Sportvereniging Abbenes. Wij doen een dringend beroep op een ieder om op ons sportpark te handelen in lijn met deze maatregelen. Deze richtlijnen zijn opgesteld om een veilige sportomgeving te waarborgen en in lijn met de richtlijnen van het RIVM, de KNVB en de gemeente Haarlemmermeer. Het niet naleven van het protocol kan voor de club resulteren in boetes of, in het ergste geval, sluiting. Gebruik gezond verstand en volg aanwijzingen van aanwezige vrijwilligers op.

ALGEMENE REGELS

 • Gebruik gezond verstand, dit staat voorop!
 • Heb jij/iemand uit je huishouden klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Vermijd drukte
 • Houd vanaf 18 jaar 1.5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten)
 • Houd voor en na het sporten en tijdens rustmomenten 1.5 meter afstand
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van SVA
 • Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een (doel)punt of bij een wissel
 • Was vaak je handen
 • Schud geen handen
 • Nies of hoest in je elleboog
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld/op de baan is niet toegestaan
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen (zoals een bidon).
 • Neem aanvullend op bovenstaande regels ook de algemeen geldende maatregelen van het RIVM in acht

INSTRUCTIES VOOR BEZOEKENDE TEAMS

 • Per 29 september: Supporters blijven thuis.
 • Per 29 september: Er is tot nader bericht geen mogelijkheid om te douche/om te kleden. Sporters/trainers worden geacht in sportkleding naar het sportpark te komen en thuis te douchen.
 • Per 29 september: de sportkantine is gesloten.
 • Per 29 september: kom niet¬†eerder dan 10 minuten voor je geplande activiteit aan op de sportvereniging.
 • De teamleider is te allen tijde verantwoordelijk voor de spelers van het bezoekende team
 • Voetbal: in de dug-out kunnen maximaal 2 personen zitten op 1.5 meter. Andere teamleden kunnen naast de dug-out plaatsnemen op 1.5 meter
 • Voetbal: spelerspascontrole vindt op het veld plaats
 • Betreed en verlaat gefaseerd het veld/de baan
© Sportvereniging Abbenes