AVG-wetgeving en SVA

23 oktober 2018

Eerder dit jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Het doel van deze wetgeving is een individu meer zeggenschap geven over (onder meer) het bewaren en verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door organisaties/bedrijven.

Als sportvereniging zijn wij verplicht ons te houden aan deze wetgeving en daarom hebben wij meerdere maatregelen getroffen om hier zorgvuldig mee om te gaan. Voor (vrijwilligers van) verenigingen maakt de AVG het echter een stuk lastiger om de dagelijkse gang van zaken op een normale manier uit te voeren, zonder dat dit botst met de AVG.

Alhoewel de AVG waardevolle privacybescherming biedt, brengt het namelijk ook grote praktische uitdagingen met zich mee. Enkele simpele voorbeelden, zoals het uitnodigen van oud-leden voor een reünie, het schrijven van een wedstrijdverslag met namen van spelers in de nieuwsbrief of het ophangen van een teamfoto in de kantine, zijn volgens de AVG niet toegestaan zonder toestemming. Zeker op momenten waarop er veel verschillende spelers aanwezig zijn, is het vrijwel ondoenlijk om na te gaan wie wel en wie geen toestemming heeft gegeven.

In de Algemene Ledenvergadering van oktober 2018 is door de vertegenwoordiging van leden collectief goedkeuring gegeven voor senior leden voor:

  • … het bewaren van beperkte persoonsgegevens (naam + contactgegevens) t.b.v. historische doeleinden
  • … opname van beperkte persoonsgegevens (naam + contactgegevens) op ledenlijst (in kantine)
  • … het maken en publiceren van beeldmateriaal en (wedstrijd)verslagen in online of geprinte uitingen van SVA

In het belang van onze junior leden heeft het bestuur besloten om aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle individuele jeugdleden toestemming te vragen voor deze zaken. Conform de wet is toestemming verlenen geen verplichting. Een lid kan bij het secretariaat aangeven hun akkoord in te trekken. Het bestuur wil graag benadrukken dat wij, indien er géén toestemming wordt verleend, een beroep doen op de verantwoordelijkheid van (de ouder/verzorger van) het lid om vrijwilligers van de vereniging er op te attenderen dat er geen toestemming is verleend wanneer u een situatie ziet die botst met de AVG.

Onze privacyvoorwaarden vindt u hier. Hebt u vragen over de AVG of hoe wij daar als vereniging mee omgaan? Dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@svabbenes.nl.

© Sportvereniging Abbenes