ALV op 13 oktober 2016

23 september 2016

De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt dit jaar gehouden op donderdag 13 oktober 2016. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Kantine SV Abbenes

De ALV staat in het teken van ‘GEDAAN EN NOG TE DOEN’. Een titel die genoeg zegt, dus wil je weten wat er gedaan is en wat er nog te doen is, kom dan!

Alvast een tipje van de sluier wat er zal worden behandeld:

– Aangepaste reglementen vanwege wijziging statuten en kleine verbeteringen/actualisering

РDe voorzitter is aftredend en niet herkiesbaar. Heb je interesse om voorzitter te worden? Lees dan de functieomschrijving. Durf je het aan? Meld je kandidaatschap uiterlijk 6 oktober 2016 aan bij Hannelore Vermeere: 06-54263676 of secretariaat (secretariaat@svabbenes.nl)

 

© Sportvereniging Abbenes