Reglementen

Hierbij het overzicht van de verschillende reglementen die van toepassing zijn op Sportvereniging Abbenes.

pdf-icon-1

Statuten SVA
Huishoudelijk Reglement SVA
Bestuursreglement alcoholverstrekking
Voetbal reglement SVA
Tennis reglement SVA
Dart reglement SVA
Gedragsregels begeleider
Reglement begeleider

SVA Privacy statement v1.0

ONZE SPONSOREN
© Sportvereniging Abbenes