Nieuwsbrieven

Vrijwel maandelijks verschijnt een nieuwsbrief die onder de leden wordt gedistribueerd. Maar ze zijn ook online te lezen.

pdf-icon-1 2017
pdf-icon-1 2016

Kopij kunt u aanleveren bij secretariaat@svabbenes.nl.

ONZE SPONSOREN
© Sportvereniging Abbenes